2002 yılından bu yana ulaştırma sektörüne 144 milyar dolar yatırım yapan Türkiye, coğrafi konumunun da avantajıyla taşımacılık ve lojistik üssü olma yolunda ilerliyor. Sektörün 2023 büyüklük hedefi 240 milyar dolar.

Gelişmekte olan ülkeler arasında en canlı ekonomilerden biri olan Türkiye, Doğu ile Batı’yı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak, küresel ticaret için önemli bir kesişme noktasında yer alıyor. Türkiye’nin stratejik konumu; dört saatlik uçuş mesafesi içinde toplam 1.6 milyar nüfuslu, milli geliri 30 trilyon doları aşan, toplam küresel ticaretin neredeyse yarısına karşılık gelen bir dış ticaret hacmine sahip birçok pazara erişim sunuyor. Türkiye’deki ticaret dikkat çekici bir biçimde artarken, bölgenin küresel ticaretteki varlığı da giderek güçleniyor. Türkiye’nin 2017 yılında 157 milyar doları aşması beklenen ihracatının 2023 yılında 500 milyar dolara ulaşması planlanıyor. Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının da 850 milyar dolardan 2 trilyon dolara çıkması hedefler arasında yer alıyor.

ORTALAMA BÜYÜME YÜZDE 5.6

Son 14 yılda yıllık ortalama yüzde 5.6 büyüyen Türkiye ekonomisi, lojistik sektörü için birçok fırsat sunuyor. Türkiye, güçlü ekonomik büyümesinin yanı sıra, Avrupa’nın en büyük ve en genç iş gücü havuzlarından birine sahip bulunuyor. Türkiye nüfusunun yüzde 42’den fazlasını 24-54 yaş arasındakiler oluştururken, buradan doğan iş gücü avantajı lojistik sektörüne de yansıyor. Yatırımcılar, sektörün farklı taleplerini karşılayacak nitelikli iş gücünü rekabetçi maliyetlerle kolayca istihdam edebiliyor.

YATIRIMLAR CEZBETTİ

Son 15 yılda gerçekleştirilen kamu ve özel sektör altyapı yatırımları, Türkiye’de sunulan lojistik hizmetlerini önemli ölçüde iyileştirdi. Çok sayıda yeni havaalanı inşa edilirken, otoyollar ile ülkenin dört bir yanına erişim kolaylaştı. Buna ek olarak, artan hızlı tren ağı büyük şehirleri birbirine bağlamaya başlarken Türk limanlarının kapasitesi de arttı. Türkiye ayrıca, 21 adet lojistik merkezi/köyü kuruyor. Bugüne kadar yedisi tamamlanan bu merkez ve köylerde sunulacak farklı taşımacılık yöntemleri nakliye maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/12/29/turkiye-lojistik-ussu-oluyor