Raf Sistemleri Proje Yönetimi

Raf Sistemi Kurulumunda Proje Yönetimi: Stoklanmak istenen ürünlere göre işletmenizin ihtiyaçlarını projelendiririz. İşinizin temel oluşumu çerçevesinde gereksinimlerinizi planlar, maliyet yükünüzü en uygun şekilde yönetiriz. Depo kurulum, montaj süreci, projenin değerlendirilmesi ile başlar. Tasarım seçenekleri, görüşmelerin yapılması, sahanın analizi, keşif, montajın planlanması, kurulumu, tamamlanarak sistemin teslim edilmesiyle sona erer.

Depolama ve Lojistik Raf Sistemleri Nasıl Projelendirilir?

Depo, lojistik alanlar, tedarik zincirlerinin ve üretim tesislerinin tasarlanmasında sistemin ömrü boyunca karlılığı ve performansı etkileyecek birçok faktörü dikkate alarak proje üretiriz.

İyi bir tasarım için tüm malzeme, personel ve zamana bağlı faktörleri içinde düşünerek projelerinizi maliyetlendirilmesini gerçekleştiririz. Amacımız müşterilerimizin mevcut ihtiyaçlarına cevap verebilmekten daha ötedir. İlerideki gelişime uyum sağlayabilecek, ekonomik, modüler ve genişletilebilir sistemlerin tasarlanması olmalıdır.

Herhangi bir firma için yapılacak kurulum veya montajda öncelikle düzenin işleyişi hesaplanır. Tasarım mühendislik çalışmaları ve teknisyenler ile işletme karar vericileri arasında anlaşma ile kararlaştırılır. Proje bitişini kısa zamana çekmek ve maliyeti azaltmak için en doğru seçimleri yaparız. En kısa zamanda, kaliteli ekipmanlar ile kurulumu tamamlarız.

Depo Rafı Projenizi Keşiften, İşleyişine Kadar Yönetiriz

Ürün depolanmasında: Mal kabul ve kalite kontrol işlemleri, lokasyon takibi ve ürün yerleştirme işlemlerini planması yapılır. Malzeme takip, bölme, birleştirme işlemleri, transfer işlemleri, etiketleme, gibi operasyon süreçleri dahil edilir. Sistemin kurulumu aşamalarını iyi belirler, iş akışına engel olmadan kurulumu yaparız.

İşletmelerin, iş hacimleri, pazardaki talep ve hareketlilikleri önemlidir. Ürün ve hizmetlerin transfer hızları, koşullarını göz önüne alarak, depolama işlemleriyle ilgili yatırımlarının ne şekilde olacağına karar veririz.

Alanınız fiziksel olarak hazır değilse, fizibilite çalışmalarını işletmenin ürün özellikleri, ihtiyaç duyulacak depo içi operasyonu ve hızı önceliğe alınır. Kullanılabilecek maksimum yükseklik, elleçleme-istifleme kapasitesi, yer değişim sıklığı, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması analiz edilir. Yenilenme veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler) makinelerinin genel özellikleri gibi detaylar göz önüne alınır.

Depo Sistemi ve Rafların Yerleşimi

Raf yerleşimi yapılarak depo içinde yer alacak unsurları dikkate alırız. Bina kolonlarının, depo içi hareketleri engellemeyecek ve yer kayıplarını en aza indirecek şekilde yerleşiminin yapılmasına olanak sağlanır.

Depo Raf Sisteminizi; keşif aşamasından süreç sonuna kadar geleceğe ve maliyetlerinize yönelik planlayarak çözüme ulaştırırız. İlerleyen süreç içerisinde kontrol, tamir, montaj, demontaj isteklerinize destek oluruz.

Depo Raf Sistemi Projesi Nasıl Fiyatlandırılır?

  • Proje süresince tüm ait olan unsurların  arasındaki koordinasyonu, uyumluluğu biz üstleniriz. Bütçeye ve termin süresine bağlılığı sürekli izler, kesintisiz bilgi akışı sağlayarak uyumluluğu kontrol ederiz.
  • Projenizin tam merkezinde yer alarak güncel durumla ilgili sizi sürekli bilgilendiririz. Projenin zor ve yorucu işlerini üstlenerek, sizin projeyle ilgili daha önemli kararlara odaklanmanızı sağlarız.
  • Projenin tamamlanma aşamasında test çalışmalarını izleyip, kabul ve devreye alma süreçlerini denetleriz. İşletmenizi ileriye götürecek bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan anahtar teslimi bir sistem aldığınızdan emin oluruz.

Ağır, Orta ve Hafif Yükler İçin Depo Raf Sistemi Bölgelerimiz

Ülkemizde faaliyet gösteren tüm şirketlerin ağır, orta ve hafif yüklerini stoklayacağı depo ve raf sistemi ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Bu bölgeler hangileridir?

Marmara Bölgesi: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir

Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak

Karadeniz Bölgesi: Karabük, Düzce, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Gümüşhane, Samsun, Trabzon, Sinop, Zonguldak ,Tokat, Rize,
Ordu, Çorum, Kastamonu, Giresun

İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Çankırı

Akdeniz Bölgesi: Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye

Doğu Anadolu Bölgesi: Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Şırnak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis, Şırnak